รู้จักกับ คาร์แลค 68
ผลิตภัณฑ์คาร์เลค 68 ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1958 จากกลุ่มบริษัท คาร์แลค เคมมี ประเทศเยอรมันนี พร้อมกับประกาศศักยภาพในความเป็นผู้นำในด้านของการดูแล รักษารถยนต์มาโดยตลอด ภายใต้คำขวัญที่ว่า

"Not the Biggest But the Best"
ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ที่มีคุณภาพสูงแต่ราคายุติธรรม การร่วมทุนระหว่าง 2 ประเทศจึงเกิดขึ้น ภายใต้ชื่อ บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด
   Copyright © 2005 Car Lack 68. All right reserved.